Produktsäkerhet & kvalite

Under 2015 blev A-Key AB BRCGS-certifierade vilket innebär en större skyldighet att ha koll på producenter och ett ökat ansvar gentemot våra kunder. Vi vill leverera produkter ur vårt sortiment som uppfyller gällande lagstiftningskrav. BRCGS-certifieringen innebär att det finns regler för hur vi ska arbeta med kritiska styrpunkter (HACCP), producentgodkännande, märkning av produkter och spårbarhet. 

Vår ambition är att alla producenter som levererar produkter till oss är certifierade enligt en GFSI erkänd kvalitetsstandard. Vi har en process för att godkänna leverantörer och tar regelbundet upp frågor som kvalitet, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Dessa frågor får allt större betydelse för att kunna uppfylla de kundspecifika krav som vi möter idag.